ร้านเปิดวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ก็เปิดนะคะ
 • หน้าแรก
 • รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง (เชียงใหม่แอร์แคร์) หางาน

แจ้งหยุดให้บริการ ในช่วงวันสงกรานต์
13 เมษายน 2567 - 16 เมษายน 2567
(เปิดบริการ 17 เมษายน 2567)

รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง (เชียงใหม่แอร์แคร์) หางาน

เชียงใหม่แอร์แคร์

ลักษณะธุรกิจ

        หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียริ่ง จำหน่าย ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ แอร์ หลายยี่ห้อทั่วเชียงใหม่ และจำหน่ายในราคาส่งทั่วประเทศ นอกจากนั้นทางร้านยังจำหน่าย อะไหล่แอร์ ห้องเย็น และเครื่องทำน้ำอุ่น รวมไปถึงวางระบบปรับอากาศและทำความเย็นทุกชนิด มีความประสงค์ต้องการรับสมัคร พนักงานบัญชี ธุรการ บริการ และพนักงานขาย เพื่อรองรับการขยายตัวของร้านแอร์ในอนาคต และเพื่อรองรับการกระจายสาขาร้านแอร์ในจังหวัดต่างๆที่เกิดขึ้น

พนักงานบัญชี (Accounting)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • จบบัญชี ระดับปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถจัดทำบัญชีให้เป็นระบบได้อย่างถูกต้อง
 • มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่เนื่องจากทำงานเกี่ยวกับการเงิน
 • สามารถทำงานในบรรยากาศกดดันได้ดี

ลักษณะงาน

 • จัดทำบัญชี รายรับ – รายจ่ายในแต่ละวัน
 • จัดทำข้อมูลลูกหนี้ เจ้าหนี้ และร้านค้าต่างๆ
 • ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ช่วยงานขายหน้าร้าน กรณีมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน เป็นจำนวนมาก
 • รับโทรศัพท์ลูกค้า ติดต่อประสานงานทั่วไป
 • ตรวจสอบสินค้าเข้า – ออก
 • ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในบางครั้ง

ธุรการประสานงานขาย (Finance Officer)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 21 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถทำงานเกี่ยวกับเอกสาร คอมพิวเตอร์ MS Word / MS Excel ได้
 • มีทักษะในการพูดคุยกับลูกค้า
 • มีความอดทนต่อแรงกดดัน
 • มีความรอบคอบในงานที่ทำ
 • มีการวางแผนก่อนเสมอ

ลักษณะงาน

 • พนักงานประจำในสำนักงาน
 • จัดทำเอกสารต่างๆ
 • ขายอะไหล่แอร์ และเครื่องปรับอากาศหน้าร้าน
 • ดูแลตารางนัดหมายของช่างแอร์
 • รับโทรศัพท์ ติดต่อหน่วยงาน และลูกค้า
 • ตอบ Email
 • วางแผนงานให้ช่างแอร์ดำเนินงาน

พนักงานขายประจำหน้าร้าน (Sale Officer)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 22 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีจิตใจรักงานบริการ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่

ลักษณะงาน

 • ขายสินค้าประจำหน้าร้าน
 • ดูแลรับ-ส่งของ เครื่องปรับอากาศ/อะไหล่แอร์ ให้ร้านค้าต่างๆ
 • เขียนใบเสร็จรับเงิน
 • ประสานงานกับฝ่ายบัญชี
 • ช่วยพนักงานขนของยกสินค้า และจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน
 • ตรวจสอบสินค้าที่มาส่ง พร้อมแจ้งให้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าที่เข้ามาสอบถามสินค้าและบริการ
 • ดูแลสต็อก และจัดเรียงสินค้า

พนักงานยกของ และขับรถส่งของ (Driver and Staff)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 23 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีพละกำลังในการยกของหนัก (ยกแอร์)
 • มีความรอบคอบ เรียนรู้ไว และรักงานบริการ
 • ** ต้องขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาต
 • ** มีความรู้ เรื่องเส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน

 • ช่วยยกของ ยกสินค้าที่หน้าร้าน
 • ช่วยฝ่ายขายเติมสต็อกสินค้า และขนถ่ายสินค้า
 • นำสินค้าไปส่งที่ขนส่ง หรือไปรษณีย์
 • ไปรับสินค้าที่ขนส่ง หรือไปรษณีย์
 • เติมน้ำยาแอร์ เติมลม เติมแก๊ส (สอนให้ฟรี)
 • ทำหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ช่างแอร์ (Air Conditioning Technician)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 19 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการให้บริการเครื่องปรับอากาศมาก่อน
 • ทำงานตรงต่อเวลา
 • มีการวางแผนงานล่วงหน้า

ลักษณะงาน

 • ให้บริการเกี่ยวกับการบริการเครื่องปรับอากาศเช่น ล้างแอร์ ตรวจ เช็คซ่อมบำรุงแอร์
 • ติดตั้งแอร์ตามพื้นที่ และสถานที่ที่กำหนด
 • เก็บหลักฐานงานติดตั้งแอร์ ถ่ายรูป เก็บเงินลูกค้า
 • ให้คำแนะนำ ในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ แก่ลูกค้า

หัวหน้าช่างแอร์ (Senior Air Conditioning Technician)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความเป็นผู้นำ แบ่งงานได้ วางแผนงานเป็น
 • แก้ปัญหาเก่งอย่างชาญฉลาด
 • มีความตรงต่อเวลา รับแรงกดดันได้ดี
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีความซื่อสัตย์ต่องานที่ทำ

ลักษณะงาน

 • ควบคุมลูกทีม ดำเนินงานการบริการเครื่องปรับอากาศ
 • เป็นหัวหน้าทีม ดูแลลูกน้องให้ทำงานเสร็จตามกำหนด
 • เบิกจ่ายสินค้า อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ
 • ติดต่อกับลูกค้า ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา

นักศึกษาฝึกงาน (Apprentice)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 15 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • รับนศ.เทคนิค อาชีวะ และสายอาชีพ หรือผู้ที่สนใจ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อยากเรียนรู้ที่จะไปประกอบอาชีพ มีใจรักความก้าวหน้า
 • มีความอดทนต่อหน้าที่รับผิดชอบ

ลักษณะงาน

 • ทำงานร่วมกับช่างแอร์มืออาชีพ
 • เรียนรู้และปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง
 • เรียนรู้การขายทางหน้าร้านแอร์
 • เรียนรู้วิธีการเติมน้ำยาแอร์ เติมลม เติมแก๊ส
 • เรียนรู้การล้างแอร์แบบแยกชิ้นส่วน
 • เรียนรู้ระบบงานธุรกิจร้านแอร์
 • เรียนรู้ระบบการต้อนรับลูกค้า และการส่งงานติดตั้ง
 • อาจจะมีหน้าที่ช่วยยกของ หรือสินค้าที่มาส่งหน้าร้านในบางครั้ง
 • #มีค่าตอบแทนรายวันให้ ( ตามความเหมาะสม )

วันและเวลา ในการทำงาน

 • ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์
 • ทำงานช่วงเวลา 8:00 – 17:00
 • มีค่า OT กรณีทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดยาวปีใหม่ / สงกรานต์ และอื่นๆ

ค่าตอบแทน และสวัสดิการ

 • พนักงานประจำในช่วงระหว่างทดลองงาน 3 เดือน จะได้ค่าจ้างรายวัน และหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน 3 เดือน จะได้ค่าจ้างเป็นเงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • OT ค่าล่วงเวลา
 • ชุดพนักงาน
 • โบนัสประจำปี

เอกสารที่ใช้สมัครงาน

 • ใบสมัคร ( Application )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารรับรองผลการศึกษา
 • เอกสารรับรองการผ่านงาน
 • สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
 • เอกสารการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย)

ช่องทางการสมัครงาน

 • ส่ง Resume พร้อมแนบเอกสาร (แสกน) หลักฐานการสมัครงานมาที่ AirCace2536@gmail.com
 • สมัครได้ที่สำนักงาน พร้อมกรอกแบบสมัครงาน และแนบประวัติให้ครบถ้วน (กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบ)

แอร์ประหยัดไฟร้านเชียงใหม่แอร์แคร์ • ขายส่งแอร์ แอร์มือหนึ่งราคาถูก แอร์มือสองสภาพดี จำหน่ายแอร์ชั้นนำทุกยี่ห้อ พร้อมบริการติดตั้งฟรีถึงที่ ด้วยช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการ
ร้านขาย เชียงใหม่แอร์ • ขายอะไหล่แอร์ ปลีกและส่ง ขาแขวน ท่อทองแดง แผงวงจร รีโมทแอร์ รวมทั้งบริการล้างแอร์บ้าน แอร์โรงงาน ออกแบบระบบ คอมเพรสเซอร์แอร์ บริการเติมน้ำยาแอร์และประกอบแอร์ มีบริการผ่อนแอร์ และตอบคำถามเกี่ยวกับแอร์ เช่นแอร์ไม่เย็น วิธีล้างแอร์ วงจรแอร์ วางแผนการติดตั้งแอร์อย่างมีคุณภาพ ฯลฯ

เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียริ่ง
  เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์, 8:00 - 17:00 น.
  เปิดวันอาทิตย์ 8:30 - 15:00 น. (เฉพาะฤดูร้อน)