• หน้าแรก
 • รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง (เชียงใหม่แอร์แคร์) หางาน

รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง (เชียงใหม่แอร์แคร์) หางาน

เชียงใหม่แอร์แคร์

ลักษณะธุรกิจ

        หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียริ่ง จำหน่าย ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ แอร์ หลายยี่ห้อทั่วเชียงใหม่ และจำหน่ายในราคาส่งทั่วประเทศ นอกจากนั้นทางร้านยังจำหน่าย อะไหล่แอร์ ห้องเย็น และเครื่องทำน้ำอุ่น รวมไปถึงวางระบบปรับอากาศและทำความเย็นทุกชนิด มีความประสงค์ต้องการรับสมัคร พนักงานบัญชี ธุรการ บริการ และพนักงานขาย เพื่อรองรับการขยายตัวของร้านแอร์ในอนาคต และเพื่อรองรับการกระจายสาขาร้านแอร์ในจังหวัดต่างๆที่เกิดขึ้น

พนักงานบัญชี (Accounting)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • จบบัญชี ระดับปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถจัดทำบัญชีให้เป็นระบบได้อย่างถูกต้อง
 • มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่เนื่องจากทำงานเกี่ยวกับการเงิน
 • สามารถทำงานในบรรยากาศกดดันได้ดี

ลักษณะงาน

 • จัดทำบัญชี รายรับ – รายจ่ายในแต่ละวัน
 • จัดทำข้อมูลลูกหนี้ เจ้าหนี้ และร้านค้าต่างๆ
 • ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ช่วยงานขายหน้าร้าน กรณีมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน เป็นจำนวนมาก
 • รับโทรศัพท์ลูกค้า ติดต่อประสานงานทั่วไป
 • ตรวจสอบสินค้าเข้า – ออก
 • ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในบางครั้ง

ธุรการประสานงานขาย (Finance Officer)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 21 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถทำงานเกี่ยวกับเอกสาร คอมพิวเตอร์ MS Word / MS Excel ได้
 • มีทักษะในการพูดคุยกับลูกค้า
 • มีความอดทนต่อแรงกดดัน
 • มีความรอบคอบในงานที่ทำ
 • มีการวางแผนก่อนเสมอ

ลักษณะงาน

 • พนักงานประจำในสำนักงาน
 • จัดทำเอกสารต่างๆ
 • ขายอะไหล่แอร์ และเครื่องปรับอากาศหน้าร้าน
 • ดูแลตารางนัดหมายของช่างแอร์
 • รับโทรศัพท์ ติดต่อหน่วยงาน และลูกค้า
 • ตอบ Email
 • วางแผนงานให้ช่างแอร์ดำเนินงาน

พนักงานขายประจำหน้าร้าน (Sale Officer)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 22 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีจิตใจรักงานบริการ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่

ลักษณะงาน

 • ขายสินค้าประจำหน้าร้าน
 • ดูแลรับ-ส่งของ เครื่องปรับอากาศ/อะไหล่แอร์ ให้ร้านค้าต่างๆ
 • เขียนใบเสร็จรับเงิน
 • ประสานงานกับฝ่ายบัญชี
 • ช่วยพนักงานขนของยกสินค้า และจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน
 • ตรวจสอบสินค้าที่มาส่ง พร้อมแจ้งให้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าที่เข้ามาสอบถามสินค้าและบริการ
 • ดูแลสต็อก และจัดเรียงสินค้า

พนักงานยกของ และขับรถส่งของ (Driver and Staff)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 23 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีพละกำลังในการยกของหนัก (ยกแอร์)
 • มีความรอบคอบ เรียนรู้ไว และรักงานบริการ
 • ** ต้องขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาต
 • ** มีความรู้ เรื่องเส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน

 • ช่วยยกของ ยกสินค้าที่หน้าร้าน
 • ช่วยฝ่ายขายเติมสต็อกสินค้า และขนถ่ายสินค้า
 • นำสินค้าไปส่งที่ขนส่ง หรือไปรษณีย์
 • ไปรับสินค้าที่ขนส่ง หรือไปรษณีย์
 • เติมน้ำยาแอร์ เติมลม เติมแก๊ส (สอนให้ฟรี)
 • ทำหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ช่างแอร์ (Air Conditioning Technician)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 19 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการให้บริการเครื่องปรับอากาศมาก่อน
 • ทำงานตรงต่อเวลา
 • มีการวางแผนงานล่วงหน้า

ลักษณะงาน

 • ให้บริการเกี่ยวกับการบริการเครื่องปรับอากาศเช่น ล้างแอร์ ตรวจ เช็คซ่อมบำรุงแอร์
 • ติดตั้งแอร์ตามพื้นที่ และสถานที่ที่กำหนด
 • เก็บหลักฐานงานติดตั้งแอร์ ถ่ายรูป เก็บเงินลูกค้า
 • ให้คำแนะนำ ในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ แก่ลูกค้า

หัวหน้าช่างแอร์ (Senior Air Conditioning Technician)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความเป็นผู้นำ แบ่งงานได้ วางแผนงานเป็น
 • แก้ปัญหาเก่งอย่างชาญฉลาด
 • มีความตรงต่อเวลา รับแรงกดดันได้ดี
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีความซื่อสัตย์ต่องานที่ทำ

ลักษณะงาน

 • ควบคุมลูกทีม ดำเนินงานการบริการเครื่องปรับอากาศ
 • เป็นหัวหน้าทีม ดูแลลูกน้องให้ทำงานเสร็จตามกำหนด
 • เบิกจ่ายสินค้า อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ
 • ติดต่อกับลูกค้า ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา

นักศึกษาฝึกงาน (Apprentice)

จำนวน:
เพศ: ชาย หญิง
อายุ : 15 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • รับนศ.เทคนิค อาชีวะ และสายอาชีพ หรือผู้ที่สนใจ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อยากเรียนรู้ที่จะไปประกอบอาชีพ มีใจรักความก้าวหน้า
 • มีความอดทนต่อหน้าที่รับผิดชอบ

ลักษณะงาน

 • ทำงานร่วมกับช่างแอร์มืออาชีพ
 • เรียนรู้และปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง
 • เรียนรู้การขายทางหน้าร้านแอร์
 • เรียนรู้วิธีการเติมน้ำยาแอร์ เติมลม เติมแก๊ส
 • เรียนรู้การล้างแอร์แบบแยกชิ้นส่วน
 • เรียนรู้ระบบงานธุรกิจร้านแอร์
 • เรียนรู้ระบบการต้อนรับลูกค้า และการส่งงานติดตั้ง
 • อาจจะมีหน้าที่ช่วยยกของ หรือสินค้าที่มาส่งหน้าร้านในบางครั้ง
 • #มีค่าตอบแทนรายวันให้ ( ตามความเหมาะสม )

วันและเวลา ในการทำงาน

 • ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์
 • ทำงานช่วงเวลา 8:00 – 17:00
 • มีค่า OT กรณีทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดยาวปีใหม่ / สงกรานต์ และอื่นๆ

ค่าตอบแทน และสวัสดิการ

 • พนักงานประจำในช่วงระหว่างทดลองงาน 3 เดือน จะได้ค่าจ้างรายวัน และหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน 3 เดือน จะได้ค่าจ้างเป็นเงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • OT ค่าล่วงเวลา
 • ชุดพนักงาน
 • โบนัสประจำปี

เอกสารที่ใช้สมัครงาน

 • ใบสมัคร ( Application )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารรับรองผลการศึกษา
 • เอกสารรับรองการผ่านงาน
 • สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
 • เอกสารการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย)

ช่องทางการสมัครงาน

 • ส่ง Resume พร้อมแนบเอกสาร (แสกน) หลักฐานการสมัครงานมาที่ AirCace2536@gmail.com
 • สมัครได้ที่สำนักงาน พร้อมกรอกแบบสมัครงาน และแนบประวัติให้ครบถ้วน (กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบ)

แอร์ประหยัดไฟร้านเชียงใหม่แอร์แคร์ • ขายส่งแอร์ แอร์มือหนึ่งราคาถูก แอร์มือสองสภาพดี จำหน่ายแอร์ชั้นนำทุกยี่ห้อ พร้อมบริการติดตั้งฟรีถึงที่ ด้วยช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการ
ร้านขาย เชียงใหม่แอร์ • ขายอะไหล่แอร์ ปลีกและส่ง ขาแขวน ท่อทองแดง แผงวงจร รีโมทแอร์ รวมทั้งบริการล้างแอร์บ้าน แอร์โรงงาน ออกแบบระบบ คอมเพรสเซอร์แอร์ บริการเติมน้ำยาแอร์และประกอบแอร์ มีบริการผ่อนแอร์ และตอบคำถามเกี่ยวกับแอร์ เช่นแอร์ไม่เย็น วิธีล้างแอร์ วงจรแอร์ วางแผนการติดตั้งแอร์อย่างมีคุณภาพ ฯลฯ

เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียริ่ง
  เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์, 8:00 - 17:00 น.
  หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์